Aktivnosti

Pored redovne nastave polaznici BRITANNICE se susreću i sa kulturološkim aspektom jezika koji uče. Za najmlađe polaznike se kroz vannastavne aktivnosti organizuju proslave engleskih praznika onako kako se proslavljaju na engleskom govornom području. Đaci se uče novom vokabularu, izrazima i rečenicama vezanim za engleske praznike. Tako se organizuje veliki maskenbal za praznik Halloween, gde deca uče običaje i zanimljivosti tog praznika a kroz sam maskenbal uživaju u predstavama i igricama gostujućih glumaca. ŽSlede proslave Nove Godine u decembru i St. Valentine's Daz u februaru.

Tinejdžeri i odrasli polaznici takođe uče o običajima zemlje engleskog govornog područja. Kroz istorijat, članke i filmove uče novi vokabular i vežbaju konverzaciju vezanu za određene praznike.