JAVNI ČAS

Da bi opravdali ukazano nam poverenje i sa ponosom pokazali rezultate u savladavanju gradiva koje smo preneli našim đacima, na kraju školske godine BRITANNICA organizuje javne časove za roditelje dece predškolskog i juniorskog uzrasta. Đacima su to njihovi prvi ispiti na kojima pokazuju svoju sposobnost za razumevanje i razlikovanje pojmova oko sebe, ali i da međusobno komuniciraju na engleskom jeziku. Završeni deo javnog časa je i posebno pripremljena priredba u kojoj deca glume likove iz kratkih komada engleskih autora.