Britannica

BRITANNICA je jedna od prvih privatnih škola engleskog jezika u Novom Sadu. Osnovana je 1993.godine. Škola se nalazi u centru grada pored zgrade Izvršnog veća. Ova lokacija i blizina svih autobuskih linija omogućavaju polaznicima laku komunikaciju sa gradskim i prigradskim naseljima. U veoma ugodnom ambijentu uz poštovanje visokih standarda, u kvalitetu nastave, škola nudi podsticajnu atmosferu za učenje engleskog jezika. Polaznicima su pored moderno opremljenih učionica na raspolaganju školska biblioteka sa preko 700 naslova i kompjuterski opremljena multi medijalna laboratorija.

BRITANNICA organizuje nastavu za sve uzraste i nivoe znanja. U želji da svakom pojedincu obezbedi maksimalne rezultate u učenju engleskog jezika, škola organizuje nastavu u malim grupama i prima ograničeni broj polaznika. Posebna pažnja se posvećuje homogenosti grupa kako po uzrastu tako i po nivou znanja. Ovakav pristup omogućava predavačima potpun uvid i praćenje napredovanja kao i ostvarivanje rezultata svakog pojedinca. Visoko kvalifikovani predavači i strani lektori čije su glavne odlike motivacija kao i ozbiljnost u sprovođenju nastave, garancije su za uspeh i napredovanje u učenju engleskog jezika. Potvrda svemu tome su odlični rezultati na kraju kurseva, brojna priznanja i osvojena prva mesta na domaćim i međunarodnim takmičenjima.